Política de privacitat

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, us informen que les dades recollides en aquest formulari s’incorporen a un fitxer automatitzat propietat de Dicasa, que té per finalitat la gestió de clients i facturació, gestió de vendes i de cobraments i pagaments, obtenció d’estadístiques i històrics comercials, enmagatzematge de les dades exigides per la normativa fiscal i mercantil, així com les pròpies de la relació comercial.

Igualment, garanteix la verecitat de les dades facilitades i es compromet a proporcionar a Dicasa qualsevol actualització de les mateixes.

Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exerci-ne els drets d’accés, de rectificació, de canceŀlació i d’oposició, contactant amb Dicasa, mitjançant carta, per telèfon (972 554 636) o e-mail dicasa@dicasa.es.